Aktiv Revision siden 1994

Aktiv Revision er et mindre dynamisk revisionsfirma, ejet af Britta Thomsen.

Britta Thomsen har været revisor i 30 år, heraf 20 år som selvstændig. Vores kunder består primært af personlig ejede virksomheder, samt små og mellemstore selskaber, indenfor servicefag, håndværkere og detailhandel.

Som et lille nicheområde har vi meget erfaring ved udarbejdelse af dødsboopgørelser, herunder den skattemæssige behandling, og de praktiske forhold i forbindelse med behandling og afslutning af dødsboer.

Vi arbejder altid med udgangspunkt i, at vi yder en høj grad af service, hvor gensidig tillid og fortrolighed er en selvfølgelighed.

Aktiv Revision tilbyder dig professionel rådgivning og revision

Ved at samarbejde med os, får du adgang til 30 års erfaring, og konstant opdateret viden inden for skattelovgivning og regnskabsføring.

Ud over professionel rådgivning og revision tilbyder jeg også

  • Bogholderi
  • Årsregnskab
  • Moms
  • Dødsboopgørelser

Du er altid velkommen til, at besøge os på vores centralt placerede kontor - vi kommer også gerne til dig!

Ring eller mail, så vi kan mødes.

 Kontakt Aktiv Revision her

bubblemedia