Byens Bedemand

Velkommen til Byens Bedemand

Med kontorer i Ølstykke, Stenløse/Ganløse, Græsted, Skibby og Slangerup, servicere vi kunder over hele Nordsjælland.

Byens Bedemand, Dennis Tobiasen, og hans dygtige medarbejdere sørger altid for en professionel rådgivning, så De efterladte får en respektfuld og mindeværdig afsked med Deres kære.

Alt personale er uddannet og eksaminerede bedemænd, og med løbende efteruddannelse ville vi altid kunne hjælpe og vejlede. Vi er medlem af Brancheforeningen: Danske Bedemænd – din garanti for tryghed.

Vi har døgnvagt, så ring trygt og lad os få en snak enten i en af vores butikker eller i Deres hjem.

Byens Bedemand har fysiske kontorer i Ølstykke, Stenløse/GanløseGræstedSkibby og Slangerup, men vi servicere kunder over hele Nordsjælland, vi dækker derfor også Gilleleje, Frederikssund, og Helsinge.

Ved dødfald – hvordan forholder man sig, når nogen dør?

Vi hjælper og vejleder dig i forbindelse med dødsfald

Som eksamineret bedemand i Danske Bedemænd, er vi uddannet til at hjælpe og vejlede med alle de forhold der kan opstå ved et dødsfald. Det er vigtigt, at kunne yde de pårørende en omsorgsfuld og saglig rådgivning.

Når I først har taget kontakt til bedemanden, vil vi sørge for alt det praktiske. Det vil bl.a. sige, at tage kontakte til alle de offentlige myndigheder som skal vide besked om dødsfaldet.

Bedemandens opgaver

Vi vil som bedemand formidle kontakt til:

-Begravelsesmyndigheden
-Præsten, som skal stå for højtideligheden
-Begravelsesvæsenet, graver og krematorium
-Sygehus, plejehjem eller anden institution
-Fagforeningers gruppelivsforsikringer
-Begravelseskasser
-Socialforvaltningen
-Skifteretten
Udover dette er der mange praktiske gøremål som bedemanden også kan være behjælpelig med. Det er bl.a. blomster, salmeblade, annoncering m.v.

 

Danske Bedemænd

Hvem er Danske Bedemænd?

Danske Bedemænd er en sammenslutning af bedemænd, der ser det som deres fornemste opgave at tilbyde en høj, professionel standard kombineret med en dyb respekt for den enkelte opgave og det enkelte menneske.

Danske Bedemænd blev stiftet i 1957.

Foreningen har idag ca. 280 medlemmer fordelt over hele Danmark og arbejder tæt sammen med lignende organisationer i Norge, Sverige og Finland.

Danske Bedemænd er desuden tilsluttet European Federation of Funeral Services, der er en europæisk sammenslutning af bedemandsforretninger.

byens-bedemand/logo-byens-bedemand.jpg

Sekretariatet

Danske Bedemænd har eget sekretariat, der servicerer medlemmerne med alt af faglig karakter, og som desuden er foreningens ansigt udadtil i forhold til offentlige myndigheder m.v.

Medlemmer af Danske bedemænd benytter bomærket som et symbol på den kvalitet, Danske Bedemænd tilbyder i udførelsen af enhver opgave. Det betyder, at man trygt kan henvende sig i enhver bedemandsforretning, hvor dette mærke benyttes.

Alle medlemmer er tilknyttet foreningens garantiordning og klageudvalg.

Hvordan sikres den høje standard?

Danske Bedemænd har udviklet et omfattende kursus- og videreuddannelsesprogram, som medlemmerne er forpligtet til at deltage i. Kurserne omfatter: Psykologi, samtaleteknik, sorgbehandling, arvelov, sociallov, begravelseslov, ligsyn, praktisk fagkundskab og orientering om fagrelevante nyheder.

Etiske regler

Medlemmer af Danske Bedemænd forpligter sig til, ved deres medlemskab, at overholde foreningens etiske regler. De omfatter bl.a.:

-En høj professionel bevidsthed baseret på loyalitet.
-En oprigtig respekt for enhver religion.
-En uopfordret orientering om omkostninger.
-En omhyggelig overholdelse af lovgivning.
-En objektiv, ærlig og sober markedsføring.
-En løbende indsats for at højne den professionelle viden.
Læs mere om foreningens vedtægter og regelsæt på brancheforeningens hjemmeside www.bedemand.dk.

Overtrædelse af foreningens regler kan medføre eksklusion.


Følg med på Facebook

bubble