FREDERIKSSUND-ADVOKATERNE

Mød advokatkontoret, der bygger på et bredt juridisk fundament, specialiseret viden og konstant udvikling!

FREDERIKSSUNDADVOKATERNE I/S er et serviceorienteret advokatfirma, der rådgiver såvel private som virksomheder, fonde og offentlige myndigheder.

Advokatfirmaet, der er beliggende i Frederikssund nær Hillerød og Skibby, tilbyder rådgivning inden for en meget bred vifte af juridiske områder, hvor hver enkelt tilknyttet advokat har specialiseret inden for udvalgte områder som f.eks: 

  • Arv og dødsbobehandling
  • Erstatning og forsikring
  • Familieret
  • Retssager og voldgift
  • Strafferet
  • Leje af bolig eller erhvervsejendom.

Advokatbistand til både private og erhvervsdrivende

FREDERIKSSUNDADVOKATERNE har mange års erfaring med rådgivning af såvel private som erhvervsdrivende i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

For private er der ofte tale om en af de allerstørste investeringer i livet, hvorfor der er god grund til at søge juridisk rådgivning og få kontrolleret ejendommens dokumenter. Forhold, der med fordel kan/ skal undersøges er bl.a servitutter, kommunale ejendomsoplysninger og eventuel forurening af ejendommen/ på grunden. 

De personer, som ønsker at bygge et nyt hus, har - helt i tråd med købere af allerede eksisterende huse - behov for at blive sikret bedst muligt i processen. I praksis betyder det, at der kan være behov for gennemgang og justering af den entreprisekontrakt, som den udførende total- eller hovedentreprenør har præsenteret bygherre (forbrugeren) for. Derudover vil der ofte være behov for rådgivning fra en byggesagkyndig, hvilket FREDERIKSSUNDADVOKATERNE har stor erfaring med og ekspertise indenfor gr sin brede kontaktfalde med flere byggesagkyndige.

Desuden er lejelovgivningen kompliceret, da denne består af flere forskellige regelsæt. Når man skal underskrive en lejekontrakt vil det ofte være en god ide, med forudgående kvalificeret juridisk rådgivning. Vi kan endvidere bistå med førelse af sager for Huslejenævnet eller Boligretten.

I andelsboligforeninger og ved køb og salg af andele kan der opstå en række problemstillinger, som vi kan rådgive om, herunder vilkår i overdragelsesdokumenter, forbedringsværider, analysering af andelsboligforeningen, foreningens økonomi mv.

Retssager og konfliktløsning

​Nogle gange udvikler tvister sig til egentlige retssager, der behandles ved domstolene. Kontorets advokater bistår med løsning af tvister ved de danske domstole og har møde for såvel Lands- som Højesteret. Dertil kommer, at FREDERIKSSUNDADVOKATERNE rådgiver og bistår med vi med behandling af sager ved diverse råd, nævn, klageinstanser og voldgiftssager. Advokaterne, som tilsammen udgør FREDERIKSSUNDADVOKATERNE, nemlig Preben Lunn, Karen Damgaard og Lasse Kiil Pedersen, foretager indledningsvis en vurdering af sagen og dens mulige udfald, som de drøfter med klienten. Derfra aftales sagens videre forløb. 

FREDERIKSSUNDADVOKATERNE søger konsekvent at begrænse kundernes omkostninger -bl.a ved at afdække mulighederne for opnåelse af fri proces eller retshjælpsdækning ved kundens eget forsikringsselskab.

​Advokat Karen Damgaard er uddannet mediator og påtager sig derfor mæglingsopgaver, så tvister og retssagsbehandling kan undgås. Mediation kan medvirke til en fortsættelse af et løbende samarbejdsforhold, idet begge parter ofte har en væsentlig interesse i at kunne fortsætte samarbejdet fremover. Familieretlige tvister er bl.a. særdeles velegnede til løsning ved mediation. 

Fordelene ved at vælge et medlem af Alliance Advokater 

Vælger du et medlem af Alliance Advokater som personlig rådgiver, har du sikkerhed for, at foreningen står bag din valgte advokat ved f.eks. sygdom, spidsbelastning el.lign. Desuden er du garanteret et højt fagligt niveau, som konsekvent sikres gennem bl.a. løbende efteruddannelse og intern faglig sparring. Alle foreningens medlemmer har adgang til et fælles fagligt netværk, som dermed giver den enkelte advokat mulighed for at tilbyde juridisk rådgivning inden for en bred vifte af juraens forhold. Alle medlemmer af Alliance Advokater er lokale, uafhængige advokatkontorer.

Alliance Advokater dækker de følgende tre hovedområder inden for juridisk rådgivning:

  • Erhvervsret 
  • Offentlig ret 
  • Privatret. 

Alliancen mellem foreningens medlemmer har lagt navn til foreningen Alliance Advokater, og logoet danner rammen om ét stærkt, fælles netværk af juridiske kompetencer i Hovedstadsregionen, som samtidig afspejler det engagement og den viden, alliancen stiller til rådighed for private, virksomheder og organisationer.

FREDERIKSSUNDADVOKATERNE er medlem af Alliance Advokater og glæder sig til at bistå dig med spørgsmål og rådgivning af enhver art. Du er derfor velkommen til at kontakte firmaet på telefon: 4731 0055 eller pr. mail på: 3600@frederikssundadvokaterne.dk


Følg med på Facebook

bubble