Wildon A/S

Kvalitets smedearbejde, til aftalt tid og pris

Hvem er vi?

Wildon A/S er en smedevirksomhed beliggende i Frederikssund med interesse for både erhverv og private. Vores altid imødekommende og kompetente medarbejdere står klar til at hjælpe med netop din opgave. Fra vores adresse i Frederikssund kan vi tilbyde skræddersyede løsninger indenfor jern og metal. Vi er medlem af Arbejdsgiverne og har overenskomst med Dansk Metal.

 • Vi kigger på din opgave.
 • Hurtig responstid
 • Stor fleksibilitet
 • Høj kvalitet.

Wildon A/S ønsker at være din seriøse samarbejdspartner indenfor byggeri, industri og privat.

Du vil på vores hjemmeside blive sparet for de tekniske detaljer og lange forklaringer på vores ydelser, dog vil vi bemærke at vi arbejder i henhold til kendte standarter for branchen, eksempelvis DS/EN ISO 3834 – DS/EN 1090

wildon/wildon-billede-3-haandvaerker.jpg

Industriservice

Skal du have udført ombygninger på eksisterende proces anlæg, have monteres en ny lyddæmper i skorstenen eller har du en elmotor der trænger til et nyt leje, så har vi i virksomheden de rigtige kompetencer og vi vil sikre at du får løst din opgave med færrest mulige bekymringer og den afsluttes til aftalt tid, til den aftalte pris.

Et udpluk af opgaver vi bl.a. løser indenfor industriservice:

 • Certifikatsvejsning af rør, plader og konstruktioner med metoderne TIG, MIG, MAG eller Elektrode
 • Renovering af ovne, filtre eller tanke mv.
 • Tilslutning af komplette procesanlæg, med eller uden egen supervisor
 • Indskæring af komponenter på eksisterende rørsystemer.
 • Renovering af blæsere eller ventilatorer
 • Montage af stålkonstruktioner
 • Fremstilling af konsoller og stativer
 • Montage af føringsveje for el
 • Svejsekoordinator
 • Sikkerhedskonsulent
 • Orbitalsvejsning af rør med åbne hoveder fra 6mm-154mm
 • Fremstilling af ovne, skrubbere, tanke mv.

Udført som tilbudsarbejde eller som spjældopgaver.

Vi koordinerer gerne opgaver på tværs af faggrupper og vi samarbejder tæt med nogle af de bedste virksomheder i landet indenfor områderne: Stillads, Isolering, VVS, El installation og overfladebehandling,

Alt sammen med sikkerhed og arbejdsmiljø for øje.

Kontakt os i dag for en snak og hvis du ønsker det, giver vi et godt tilbud på din opgave.

wildon/wildon-roter-2-privat.jpg

Private

Ønsker du dig en ny havelåge der matcher det eksisterende gelænder på den høje terrasse, skal have et specieldesignet låsebeslag til påhængsmotoren på båden eller måske er du i gang med en ombygning og skal i den forbindelse have en ståldrager lagt ind over den franske døråbning, så har vi i virksomheden de rigtige kompetencer og vi vil sikre at du får løst din opgave med færrest mulige bekymringer og den afsluttes til aftalt tid, til den aftalte pris.

Et udpluk af opgaver vi bl.a. løser for private:

 • Montage af terrasser
 • Fremstilling af gelændere
 • Fremstilling af låger
 • Montage af altaner
 • Fremstilling af beslag, bordplader med mere, i rustfri stål

Udført som tilbud eller som timelønsarbejde.

Vi koordinerer gerne opgaver på tværs af faggrupper og vi samarbejder tæt med nogle af de bedste virksomheder i landet indenfor områderne: Stillads, Isolering, VVS, El installation og overfladebehandling,

Alt sammen med sikkerhed og arbejdsmiljø for øje.

wildon/wildon-billede-1-privat.jpg

Byggeri

Skal du have anlagt 100 meter sti med niveaudeling til terræn og dermed har brug for stålkanter, have monteret altaner eller har du en varmecentral der skal modificeres, så har vi i virksomheden de rigtige kompetencer og vi vil sikre at du får løst din opgave med færrest mulige bekymringer og den afsluttes til aftalt tid, til den aftalte pris.

Et udpluk af opgaver vi bl.a. løser indenfor byggeri:

Certifikatsvejsning af rør, plader og konstruktioner med metoderne TIG, MIG, MAG eller Elektrode
Montage af stålkonstruktioner
Fremstilling af konsoller og stativer
Montage af føringsveje for el
Svejsekoordinator
Sikkerhedskonsulent
Stigestrenge for brandslukning
Svejsning af fjernvarme
Fremstilling af gelændere
Fremstilling af autoværn
Montage af altaner, mv.
Udført som tilbudsarbejde eller som spjældopgaver.

Vi koordinerer gerne opgaver på tværs af faggrupper og vi samarbejder tæt med nogle af de bedste virksomheder i landet indenfor områderne: Stillads, Isolering, VVS, El installation og overfladebehandling,

Alt sammen med sikkerhed og arbejdsmiljø for øje.

wildon/arbejdsmiljoe.jpg

Arbejdsmiljø og sikkerhed

 Wildon A/S er arbejdsmiljø en af de bærende faktorer i virksomheden. Vi arbejder ud fra den overbevisning om at jo bedre arbejdsmiljø vi kan tilbyde vores medarbejdere, jo gladere er de for at møde på arbejde.

Vi arbejder altid efter arbejdsmiljøloven og sørger for at alle medarbejdere har de tekniske hjælpemidler der skal til for at udføre opgaverne så sikkert som muligt.

Vi ønsker at forebygge ulykker og arbejdsbetinget lidelser og informerer løbende vores medarbejdere om nye tiltag samt vigtigheden i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Vores medarbejdere et det vigtigste værktøj for os og derfor er vores motto;

 • Alle har ret til en sikker og sund arbejdsplads!

Alkoholpolitik:

Hos Wildon A/S har vi nul-tolerance hvad angår alkohol og euforiserende stoffer.

Det er helt og aldeles forbudt at indtage rusmidler i arbejdstiden og møder en medarbejder påvirket på arbejde vil dette blive sidestillet med indtag og vil medføre bortvisning fra arbejdspladsen.

Har en medarbejder et alkoholproblem, så hjælper virksomheden gerne med at skabe kontakt til professionel hjælp.

wildon/wildon.jpg

Stresspolitik:

Hos Wildon A/S har vi vores egen stressvejleder der kan guide ledelse og medarbejderne, så vi sikrer at ingen belastes for hårdt i for lang tid, vores arbejde kan til tider være stressfyldt og det er derfor vigtigt at vi er åbne omkring det, og at vores medarbejdere kan tillade sig at sige fra hvis de føler behov. Vi forsøger i virksomheden at fordele overarbejde imellem medarbejderne og ofte fordeles opgaver der indeholder overarbejde af medarbejderne selv. ”der er altid en der står og hopper for at få lov”. Skulle uheldet alligevel være ude og vi overser noget, så har vi tegnet sundhedsforsikring på vore medarbejdere så vi kan sikre at der kommer den fornødne hjælp og vi kan efter et eventuelt behandlingsforløb, lave en arbejdsplan der sikrer at medarbejderen igen indsluses på bedst mulig vis.

Psykisk arbejdsmiljø:

I Wildon A/S er den gode tone Alfa & Omega, vi skal kunne lide hinanden og vi skal udvise hinanden den respekt der ligger i vores forskelligheder som mennesker, vi kæmper under samme flag og vi skal agere som et team, fra top til bund. Vigtigheden i det psykiske arbejdsmiljø er af afgørende karakter og vi ønsker at vi nyder lige så meget at være sammen med hinanden på arbejdet, som vi nyder at være hjemme. Størstedelen af vores vågne timer bruges på at arbejde, så det er vigtigt at vi kan lide det vi laver og dem vi gør det sammen med.

Sker det alligevel at en medarbejder føler sig tynget af mobning, øget pres fra kollegaer eller en leder, så er vores mål at alle tør melde det ud, inden det udvikler sig til et reelt problem for den enkelte medarbejde og uden at blive kigget skævt til, dette vil vi sikre ved åbne og ærlige snakke med alle medarbejdere dag for dag. Ingen skal overses i mængden.

Følg os på facebook FACEBOOK

bubble